Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pkmGyVlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nova Evergreen (NEG)

Tổng thầu Thiết kế - Thi công - Chăm sóc bảo dưỡng - Cung ứng cảnh quan cho các dự án quy mô hàng nghìn hecta tại Việt Nam như: Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet, Centara Mirage Mui Ne.

  • hZWYm5pkmGyVlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtsbZ1nb7Cx

Company Menu

Review

Nova Evergreen (NEG) Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at Nova Evergreen (NEG)?

Add Review
hZWYm5pkmGyVlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...